Kontaktinformasjon

Haugaland Kraft AS
Haukelivegen 25  (se kart)
Postboks 2015
5504 Haugesund
Org. nr: 915 636 756 MVA

Haugaland Kraft Energi AS
Haukeligvegen 25
Postboks 2015
5504 Haugesund
Org. nr: 915 635 903 MVA

Haugaland Kraft Fiber AS
Haukeligvegen 25
Postboks 2015
5504 Haugesund
Org. nr: 915 635 881 MVA

Telefon : (+47)  05270

eller       (+47)  52 70 70 70    

 

Kundeservice strøm:
Telefon: (+47) 05270
Kontaktskjema

Åpningstider: 

Mandag til fredag kl. 07:30 –15:30

 
Kundeservice bredbånd:
Telefon: (+47) 05270
Kontaktskjema
 
Åpningstider: 
 
Mandag til fredag kl. 08:00 – 20:00
Lørdag kl. 10:00 - 14:00
 
Åpent for besøk: Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30
 
 
Driftsentral strøm:
Telefon: (+47) 05271
24 timers døgnvakt
E-post: ds@haugaland-nett.no
                            

Kostnader ved å ringe kundesenteret
(ekstern lenke til Post -og teletilsynet)

Haugaland Kraft AS, Konsern:
E-post: post@hkraft.no