Kontaktinformasjon

Kundeservice strøm:
Telefon: (+47) 05270
Kontaktskjema
Åpningstider:
Mandag til fredag: kl.07:30 –15:30

 

Haugaland Kraft Energi AS
Haukelivegen 25 (se kart)
Postboks 2015

5504 Haugesund

Org.nr.: 915 635 903 MVA

Telefon : (+47) 05270 eller (+47) 52 70 70 70

 

Kostnader ved å ringe kundesenteret
(ekstern lenke til Post- og teletilsynet)