Om Haugaland Kraft

Haugaland Kraft ble etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Haugaland Kraft sin hovedaktivitet er innen distribusjon av kraft, strømsalg og bredbåndstjenester. Selskapet har i tillegg eierandeler Sunnhordland Kraftlag AS som driver innen fornybar energi, hovedsakelig innen vannkraftproduksjon. Etter en omstrukturering av virksomheten i 2015 ble selskapet organisert som et konsern fra 1. januar 2016

Adm.bygg

Haugaland Kraft eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira, har ca 305 ansatte. Konsernet består av morselskap og 4 datterselskap. Disse er Haugaland Kraft Nett AS, Haugland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS og Haugaland Næringspark AS.

Selskapenes kjerneområder er kraftdistribusjon, energiomsetning, bredbåndstjenester samt kommersialisering av nye tjenester knyttet til våre kjerneområder. 

Organisasjon

Under følger korte beskrivelser av sentrale personer.


Olav LingaKonsernsjef, Olav Linga

Olav Linga er utdannet elekroingeniør. Han var ansatt i Aker-konsernet fra 1980 -2002 der han innehadde en rekke lederstillinger. De 4 siste årene var han administrerende direktør i Aker Kværner Elektro as. Fra 2003 til 2004 var Linga ansatt som direktør i BKK Stord før han i mars 2004 kom inn som administrerende direktør i Haugaland Kraft. Fra 1.1.2016 ble Linga konsernsjef i Haugaland Kaft etter strukturendringer i selskapet. 


 

Runar AreklettDirektør/ Visekonsernsjef, Økonomi & Finans, Runar Areklett

Areklett er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han ble ansatt i Haugaland Kraft AS i april 2005. Han kom da fra stillingen som økonomisjef i selskapet Vassbakk & Stol AS. Areklett har også erfaring som revisor i Ernst & Young i Stavanger.

 

 

 

Per Arne RisangerHR Direktør, Per Arne Risanger

Risanger har hatt ulike jobber i Telenor i perioden 1981 - 1991. I perioden 1992 - 1998 var han personalsjef i Haugesund Energi og fra 1998 - 1999 var han kundesjef i Haugaland Kraft AS. Han kommer nå fra AETAT/NAV hvor han har vært distriktsarbeidssjef i Haugesund, de siste årene med ansvar for NAV-etableringen i Rogaland. Av utdannelse har han fagbrev som telemontør, høyskolekandidat i øk./adm.fag fra Høgskolen i Stavanger og sosialøkonomi fra HSH.
 Magne G. BratlandDirektør Haugaland Kraft Nett AS, Magne G. Bratland

Bratland har lang ledererfaring fra energisektoren som blant annet adm. direktør i Elkem Saudefaldene AS, kraftverksjef i Statkraft SF - Ulla Førre og avdelingssjef i Elkem ASA Energi og har også jobbet som avdelingsingeniør i Lyse Kraft. Magne har i perioden 2010 til 2016 innehatt stillingen divisjonssjef Produksjon i Haugaland Kraft. Bratland er utdannet elkraftingeniør, bedriftsøkonom og han har en Mastergrad fra BI innen økonomi og ledelse.

 

 

John Harald JakobsenDirektør Haugaland Kraft Energi AS, John Harald Jakobsen

Jakobsen er utdannet ingeniør og økonom fra Trondheim Ingeniørhøgskole og Trondheim Økonomiske Høgskole. Han ble ansatt i Haugaland Kraft som salgssjef i 2000. Han har i perioden 2005 til 2016 innehatt stillingen divisjonssjef Nett i Haugaland Kraft. Jakobsen har lang erfaring fra forsikringsbransjen med ulike lederstillinger i Forenede Forsikring, Gjensidige Forsikring, Storebrand og If Skadeforsikring. 
 


                                
Direktør Kommunikasjon og Kundetjenester, Gunn M. Lassesen

Lassesen har hotellfagskole fra USA, pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Akershus og studier i organisasjon og ledelse fra Høgskolen Stord/Haugesund. Lassesen ble ansatt i Haugaland Kraft januar 2007 som seksjonsleder for kundeservice. Lassesen har lang erfaring innen hotelldrift og – ledelse, både fra USA og Norge, samt ledelse av kurs og undervisningsvirksomhet. Hun kom til Haugaland Kraft fra en lederstilling i Rica Hotellene i Haugesund.

 


Jan HålandDirektør Haugaland Kraft Fiber AS, Jan Håland

Håland er utdannet teleingeniør fra Stavanger Ingeniørhøgskole. Han har vært ansatt i Haugaland Kraft siden 2002. Håland har tidligere jobbet som markeds- og salgssjef i ElTele Vest, han har vært avdelingsleder innen kommunikasjon i Alcatel Distribusjon Haugesund samt innehatt flere ulike stillinger i Televerket.
 

 
Direktør Prosjekt, Asbjørn Tverdal

Asbjørn Tverdal kommer fra stillingen som adm. dir. for SKL Nett.  Han har arbeidet som leder for nettområdet i SKL fra 2005 og ledet selskapet siden 2008. Tverdal er utdannet elektroingeniør og har tidligare arbeidet i Aker/Kværner, blant annet som ingeniør. Tverdal har hatt diverse lederoppgaver, blant annnet direktør for dataselskapet Sireko AS. Han har hatt ulike verv som styreleder og styremedlem.

Styret

Styret i Haugaland Kraft AS:

 

Styreleder: Styremedlemmer: Valgt blant de ansatte:
Didrik Ferkingstad Margaret Elin Hystad Mona Opheim
  Martha Kold Bakkevig Håkon Eidesen
  Ragnhild Bjerkevik Geir Malvin Bårdsen
  Petter Steen jr.