Pressekontakter

Spørsmål fra pressen skal rettes direkte til en av våre pressekontakter. Ved behov av høyoppløste bilder av personer i ledelsen, ta kontakt med Direktør Kommunikasjon & Kundetjenester.

 

 
 Olav Linga  Gunn Margareth Lassesen
 Konsernsjef  Direktør Kommunikasjon & Kundetjenester
 Telefon: 05270  Telefon: 05270
 Mobil: 911 61 324  Mobil: 982 37 034
 olav.linga@hkraft.no  gml@hkraft.no

 

Energiutredninger

I følge forskrift om energiutredning utgitt av NVE i Januar 2003 skal områdekonsesjonær (nettselskap) annnethvert år utarbeide, oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver kommune i konsesjonsområdet.

Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige energiløsninger som gir samfunns-økonomiske resultater på kort og lang sikt innenfor kommunens områder.

Lokal energiutredning har hjemmel i forskrift utarbeidet av Olje- og Energidepartementet. Utredningene er utført av Haugaland Kraft i samarbeid med kommunene.

Energiutredninger (pdf) og Referater(word) fra offentlige møter i 2011/2012 for de forskjellige kommunene, blir lagt ut fortløpende når de er oppdatert:

Bokn kommune
:
Referat

Haugesund kommune:
Energiutredning
Referat

Karmøy kommune:

Sauda kommune:
Referat

Sveio kommune:
Referat

Tysvær kommune:

Utsira kommune:
Referat

Vindafjord kommune:
Referat

Grafisk profil

Retningslinjer for grafisk profil

Retningslinjene skal sikre at bedriften til enhver tid fremstår med et gjenkjennelig ansikt. At vi lett blir gjenkjent er viktig for oss, og profilen har derfor en kommersiell verdi. Følg retningslinjene! 

Logoen er det mest sentrale elementet i den grafiske profilen. Her finner du retningslinjer for hvordan den skal brukes - og ikke brukes.

Hovedvariant:

Haugaland Kraft sin logo eksisterer i to varianter:  liggende og stående med og uten slagord. Logoen finnes i farger, gråskala, sort og negativ. De ulike variantene kan du laste ned i et arkiv fra menyen til høyre.

Retningslinjer for bruk:

I all hovedsak skal logoen brukes som den er, den skal ikke strekkes i høyde eller bredde. Dersom det oppstår tilfeller der Logoens funksjonalitet begrenses betydelig av størrelse, skal det brukes sunn fornuft, MEN det skal ikke utvikles nye merker, eller komposisjoner som er tilnærmet den gamle logoen. Du kan lese mer om dette i profilhåndboken.

Regler for alternativ bruk er:

  1. En ren flate med den mørkeste logofargen eller sort kan brukes som bakgrunn forden typografiske komposisjonen.
     
  2. Stjernen kan brukes som dekorelement, men skal ikke være en tydelig del av typografien slik at komposisjonen oppfattes som en «ny» logo.
     
  3. Bassenget som form skal ikke brukes alene eller med tekst.
     
  4. Ordbildet «Haugaland Kraft» skal ikke deles opp.


Eksempler på feil bruk:
feil logobruk

 

Hovedlogo

Last ned filer her:
Profilmanual (pdf)
Logo for skjerm (jpg)
Alle logovarianter (zip)
Fargebibliotek (zip)