Haugaland Kraft 100 år

Den 8. desember 1908 ble for første gang den elektriske gatebelysningen tent i Haugesund. Samme år, den 22. desember, gikk den første kraftstasjonen over i regulær drift, og ved nyttårsskiftet ble anlegget overtatt av elektrisitetsverket. 1. januar 1909 regnes derfor som Haugesunds Elektricitetsverks, i dag Haugaland Krafts, fødselsdag!

Vi har nå rundet 100 år og dette skal vi feire gjennom hele 2009. Kunder, ansatte og eiere vil bli invitert med i feiringen.

Vi har laget en jubileumsbok ført i pennen av Kristian Magnus Vikse. Den er trykket i et opplag på 2500 eksemplarer og selges i lokale bokhandlere. Alle skoler og biblioteker i våre eierkommuner har fått et eksemplar av boken. Boken er et møte med et solid selskaps historie, men kanskje like mye er den historien om hvordan en hel region har utviklet seg.

Sammen feirer vi nå hundre års historie og ser frem til å videreføre vår visjon om å være en betydelig bidragsyter til positiv utvikling av Haugalandet!