Åpning av småkraftverk

Tysvær kommune sitt første småkraftverk, Bordalsbekken kraftverk, åpnes 23.08.2012.

Ordfører i Tysvær kommune, Harald Stakkestad skal foreta den offisielle åpningen. Haugaland Kraft fikk konsesjon av NVE i februar 2010 og det er inngått avtaler om leie av fall rettene med lokale grunneiere.

Kraftverket er plassert ved utløpet av Bordalsbekken, helt nede ved Hervikfjorden og utnytter avrenningen fra feltene tilhørende Bordalsbekken og Sandvikbekken. Vannet blir ledet frem til kraftverket gjennom en nedgravd rørgate som er ca. 2 200 m lang.