Årsrapport 2015

Årsrapport for Haugaland Kraft konsernet for 2015 er nå tilgjengelig. 
For mer informasjon, trykk her.