ÅRSRESULTAT 2010

Haugaland Kraft har lagt frem årsregnskapet for 2010.

Driftsresultatet for 2010 er 172 mill. mot 129 mill. i 2009. Resultat etter skatt viser et overskudd på kr. 161 mill., mot kr. 110 mill. i 2009.

Årsaken til økningen i resultat skyldes flere forhold, blant annet pensjonsreformen som har hatt en positiv effekt på resultatet. I tillegg har utbytte  fra Sunnhordland Kraftlag økt sammenlignet med fjoråret.

I 2010 passerte selskapet en milliard i omsetning. Samlet omsetning i 2010 var kr. 1.155 mill., mot kr. 876 mill. i 2009.

 Les mer om Årsregnskapet i pressemeldingen her.