Årsresultat 2011

Haugaland Kraft har lagt frem årsregnskapet for 2011.

Driftsresultatet for 2011 er 154 mill. mot 172 mill. i 2010. Resultat etter skatt viser et overskudd på kr. 147 mill., mot kr. 161 mill. i 2010. Årsaken til nedgangen skyldes flere forhold, blant annet høyere pensjonskostnader og lavere resultatandel fra Sunnhordland Kraftlag. Samlet omsetning i 2011 var kr. 1.064 mill., mot kr. 1.155 mill. i 2010.

Det ble i 2011 investert for kr. 167 mill. Tilsvarende tall for 2010 var kr. 158 mill. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 2.580 mill. med en egenkapitalandel på 58 %.

Haugaland Kraft hadde i 2011 en kraftproduksjon fra egne anlegg på 361 GWh. I 2010 var tilsvarende produksjon på 316 GWh. For hele 2011 ble gjennomsnittlig områdepris 35,97 øre/kWh. Året startet med en betydelig negativ hydrologisk balanse for å ende opp med en betydelig positiv hydrologisk balanse. Dette påvirket også prisene som ble notert til 56,56 øre/kWh i januar og 26,51 øre/kWh i desember.

Les mer om Årsregnskapet i pressemeldingen her.