Avbruddskompensasjon

I forbindelse med ekstremværet Nina har ca. 12.000 kunder på et tidspunkt vært uten strøm.

Dersom strømmen hos deg har vært borte i over 12 timer sammenhengende kan du søke om avbruddskompensasjon. 
 
Du kan lese mer om avbruddskompensasjon og hvordan du søker på dette her.
 
Minner om at dette ikke dekker personlige eiendeler som er blitt defekt eller tatt skade som 
følge av strømbruddet(elektronisk utstyr, matvarer, ect). Slike feil må meldes inn til ditt forsikringsselskap.