Behandlingstid ved avbruddskompensajson

På grunn av meget stor saksmengde i kjølvannet av den siste tidens uvær, vil saksbehandlingstiden for kompensasjonssøknader være noe lengre enn normalt.

Etter mottatt og innvilget søknad, vil utbetaling av kompensasjon i denne perioden komme på andre eller tredje nettleiefaktura etter at kravet er mottatt.