Bordalsbekken kraftverk

Styret i Haugaland Kraft vedtok 18. oktober 2010 å bygge ut Bordalsbekken kraftverk i Tysvær kommune.

Haugaland Kraft fikk konsesjon av NVE i februar 2010. Det er inngått en avtale om leie av fallrettene med lokale grunneiere for å utnytte disse i Bordalsbekken kraftverk.

Dette er et viktig vedtak og vi har som ambisjon og ha et småkraftverk under utbygging til en hver tid. Dette er et satsingsområde for Haugaland Kraft.

Investeringsnivået på utbygging av småkraftverk for Haugaland Kraft vil ligge på 300 mill. kroner mot 2020.

Les mer om utbyggingen i .