Earth Hour 2010

Haugaland Kraft er med og støtter klimakampanjen Earth Hour. Lørdag den 27. mars slukker vi lyset på Karmsundbroa i en time fra kl.20.30.

Earth HourEarth Hour er en verdensomspennende klimakampanje som i år arrangeres for andre gang i Norge.  WWF, verdens største naturvernorganisasjon, er initiativtaker og global arrangør.

I 2009 ble kampanjen gjennomført i Norge for første gang - og det ble en landsdekkende dugnad med en fantastisk suksess.

1,7 millioner nordmenn over 15 år, 107 kommuner, 201 bedrifter, 120 organisasjoner/virksomheter og over 100 skoler deltok.

Sprenger vi milliardgrensen? 

Deltakerantallet  i 2009 var opp imot en milliard, fordelt over 4000 byer og 88 land. I år er målet å sprenge miliardgrensen og øke tallet på deltakerbyer til 6000.

Bli med og  slukk lyset  for klimaet i 1 time !

Les mer om Earth Hour og se den norske Earth Hour videoen på linkene nedenfor:

Informasjon om Earth Hour      
Earth Hour  norsk video