Etne Kommune og Haugaland Kraft forsterker samarbeidet

En intensjonsavtale på styrking av kontakten og samarbeidet mellom Etne kommune og Haugaland Kraft er idag inngått.

Intensjonen med avtalen er å videreføre og sikre den gode dialogen partene har hatt og hva vi i fellesskap kan gjøre for positiv utvikling av kommunen og Haugaland Kraft sin virksomhet i Etne.

Haugaland Kraft eier og driver Litledalen – og Hardeland kraftverk i Etne kommune med en samlet produksjon på omtrent 180 GWh årlig.

Reguleringen i Etnevassdraget omfatter totalt 6 magasin med tilhørende dammer, rør og tuneller. Totalt nedbørsfelt er på 62 km². Største magasin er Løkjelsvatn med nedbørsfelt på 32 km² og magasin på 72 mill. m³. Personale for teknisk drift og vedlikehold av anleggene er lokalisert i Etne.

 I Haugaland Kraft sin strategi er det blant annet nedfelt at en skal ”..videreutvikle produksjonen med basis i vannkraft og annen lønnsom fornybar og miljøvennlig energiproduksjon…”.

Avtalen gir retningslinjer for kontakten og samarbeidet mellom Haugaland Kraft og Etne kommune. Dette er i samsvar med dagens drift/situasjon og i forhold til arbeidet med å få til en lønnsom videreutvikling av anleggene i Etne i den grad det gjelder ressurser som ligger i Etne kommune.

 

Signeringen av avtalen foregikk i Litledalen på Krafttunet 4. juni. kl 12.00. Til stede var ordfører i Etne, Sigve Sørheim og rådmann Elling Hetland, fra Haugaland Kraft adm.dir. Olav Linga og divisjonssjef Produksjon Odd Rune Heimvik.

 Se også Pressemelding 04.06.09