Får bygge Norges første vindkraftverk til havs

Olje- og energidepartementet gav i dag konsesjon til å bygge Havsul I, det første fullskala offshore vindkraftverket i Norge.

Vindmølle

Vestavind Offshore, selskapet som skal realisere prosjektet, er glad for vedtaket og regner med at regjeringen  følger opp med rammevilkår som gjør det mulig å realisere Havsul I.

Konsesjonen gjelder 78 vindturbiner i sjøområdet utenfor Harøy i Sandøy kommune på Sunnmøre. Vindparken vil ha et areal på omtrent 62 kvadratkilometer. Installert effekt vil bli 350 MW med en årsproduksjon på 1 TWh, like mye som forbruket i rundt 50 000 eneboliger. Prosjektet vil kreve investeringer på rundt sju milliarder kroner.
 
Havsul I er nå kjøpt av sju samarbeidende energiselskap på Vestlandet. Disse vil sammen bygge opp et slagkraftig selskap for marin energi, Vestavind Offshore.

Stort underskudd på kraft i Midt-Norge
Vindkraftverket vil gi fornybar energi til Midt-Norge, et område med stort underskudd på kraft. Ordningen med grønne sertifikat vil gjøre  det lettere å gjennomføre prosjektet, men det er ikke nok til å få lønnsomhet.

Sterk allianse står bak
Konsesjonssøknaden for Havsul I ble sendt i februar 2006. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga positivt svar i juni 2008, men vedtaket ble  klagd inn for Olje- og energidepartementet (OED). I dag forkastet OED anken og ga med det klarsignal for utbygging.

Vestavind Offshore hører hjemme i Bergen og er eid av syv energiselskap på Vestlandet: BKK (45 prosent), Haugaland Kraft (15 prosent), Tafjord (15 prosent), Sunnhordland Kraftlag (15 prosent), Sogn og Fjordane Energi (6,5 prosent), Sunnfjord Energi (2,5 prosent) og Sognekraft (1 prosent). Disse selskapene utgjør Vestlandsalliansen som også samarbeider om vindkraft på land gjennom Vestavind Kraft.

Les mer i   pressemelding 10.09.2009.