Følger av Grimstad-investoren Einar Aas' milliardtap på kraftbørsen for Haugaland Kraft

12. september 2018 kunngjorde NASDAQ Commodities (råvarebørs) at posisjonene til et clearingmedlem på kraftbørsen var blitt lukket og tvangssolgt.

Det ble senere kjent at dette var privatpersonen Einar Aas. Tiltaket fra NASDAQ Commodities blir at midler fra børsaktørenes misligholdsfond («The Default Fund») benyttes til å dekke tapet for at oppgjørssentralen fortsatt skal fungere. Som clearingmedlem på NASDAQ Commodities bidrar alle medlemmer til misligholdsfondet i tråd med gjeldende reguleringer og clearinghusets eget regelverk.

Det kan sammenlignes med Trafikkforsikringsforeningens garantifond som utbetaler erstatning til skadelidte selv om bilen ikke har gyldig ansvarsforsikring (mislighold av forsikringsavtalen). Alle forsikringsselskap overfører midler (trafikkforsikring) til dette fondet slik at skadelidte får erstatning likevel.

13. september ba NASDAQ derfor børsaktørene om å dekke opp tapet i misligholdsfondet. Haugaland Kraft Energi sin andel av dette er kr 570 000,- (informasjon fra Markedskraft). Haugaland Kraft driver ikke trading-virksomhet, vi sikrer kun kraftpris i mindre volum til blant annet Felleskraft-produktet og fastprisavtaler.