GMC vil etablere rigghavn på Gismarvik

GMC Rig Services har inngått et samarbeid med ASCO Norge om tilgang til kai ved ASCOs base på Gismarvik i Tysvær.

Gismarvik HavnDette gir mulighet til å bygge opp en rigghavn i vår region. GMC har stor tro på vekst i riggservicemarkedet og en satsing her vil kunne medføre en betydelig vekst for selskapet i årene som kommer.
Satsningen på Gismarvik vil ikke innbefatte opphogging.

En av utfordringene for riggservice er å ha tilgang på egnede kai- og havneanlegg. Markedet for service, modifikasjon og klassing av rigger er sterkt økende. Antall rigger på norsk sokkel har økt fra 23 for få år siden til 35 i dag. Det forventes at det i 2015 vil være over 50 rigger på norsk sektor.


Fakta om GMC

GMC-gruppen er et lokaleid industrikonsern i Stavanger, etablert i 1973, med fokus på skip, rigger og offshoreinstallasjoner. Konsernet består av ni selskap som tilbyr sammenhengende tjenester til offshore og maritim industri. Selskapene er GMC Maritime, GMC Yard, GMC HVAC, GMC Elektro, GMC Shipping, GMC Brannvern, GMC Hinna Base, GMC Engineering og GMC Rig Services. Konsernet omsatte i 2012 for ca. 655 millioner kroner og har 285 ansatte.

Fakta om ASCO Norge

ASCO Norge AS driver olje- og forsyningsbaser for olje- og gassindustrien. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Selskapet har baser i Tananger, Farsund, Kristiansund og Sandnessjøen. I tillegg har de samarbeidsavtaler med Haugaland Næringspark, Mongstad Base og Tromsø Havn. ASCO Norge AS har ca 120 ansatte og en omsetning på 321 millioner. Selskapet eies av ASCO Group i Aberdeen, som er verdensledende på sitt felt.

 

Les mer om Gismarvik Havn her.