Haugaland Kraft - ny profil

Bassenget og stjernen i ny drakt.

Med et ønske om å synliggjøre vår profil enda bedre visuelt, inviterte Haugaland Kraft tre lokale byråer til å komme med forslag til endringer. Nå foreligger profilen fra 1998 bestående av bassenget og stjernen i sin nye drakt. 

Kundene skal fortsatt kjenne igjen Haugaland Kraft .  I arbeidet med profilendringene har det vært viktig at stjernen, bassenget og navnet videreføres. Gjennom samarbeidet med Designbyrået Team Seven har vi fått til dette.

Både av hensyn til økonomi og miljø har det vært viktig for Haugaland Kraft å finne en effektiv, funksjonell og fleksibel løsning som i størst mulig grad legger til rette for gjenbruk og resirkulering av eksisterende materiell fremfor å kjøpe alt nytt.

Enhetlig og tydeligere

Innføringen av den nye profilen betyr endringer på eksempelvis biler, skilting, nettsted og arbeidsklær. Det er viktig for Haugaland Kraft at endringene gjennomføres på en økonomisk ansvarlig måte når det er naturlig å bytte ut og kjøpe nytt. Dette innebærer at i en periode vil både den gamle og den nyoppussede logoen eksistere ved siden av hverandre. I løpet av 2011 vil Haugaland Kraft fremstå mer enhetlig og tydeligere i markedet.

 Se også pressemelding her.