Haugaland Kraft på vei til å bli Miljøfyrtårn bedrift

Haugaland Kraft skal i løpet av desember måned sertifiseres for å bli miljøfyrtårn.

I den forbindelse har vi over tid gjennomgått en omfattende miljøanalyse som er basert på bransjekrav. Vårt mål i denne omgang er at vi ønsker å sertifisere den delen av virksomheten som angår administrasjonsbygget, verksted og lager på Rossabø.

Våre mål:

  • Vi skal være en helsefremmende arbeidsplass.
  • Vi skal påvirke det ytre miljøet positivt.
  • Vi skal informere og involvere alle våre medarbeidere i miljøarbeidet.
  • Vi skal fremme et positivt miljøsyn i alle våre relasjoner med omverden.
  • Vi skal drive et kontinuerlig forbedringsarbeid.