Haugaland Kraft viser samfunnsansvar

Fredag 12. juni kl 14:30 overleverer Haugaland Kraft ved markedsansvarlig Gunn Margareth Lassesen en VW lastebil til Kirkens Bymisjon for 1 krone.

Overleveringen skjer ved hovedadministrasjonsbygget til Haugaland Kraft

Kirkens Bymisjon er svært takknemlig for at Haugaland Kraft på denne måten bidrar til verdighet for rusmiddelavhengige som kommer ”I JOBB” og muliggjør utførelse av arbeidsoppdragene.

Haugaland Kraft påkoster også nødvendig reparasjon av bilen etter EU-kontroll før overlevering.
 

Bilen vil dekke behovet først og fremst for arbeidstiltaket ”I JOBB” ved henting og bortkjøring av søppelsekker. I dag gjøres det med varebil som også benyttes til avhenting av møbler som publikum gir til Bymisjonen. Det er en dårlig kombinasjon når søppelsekkene lekker.

Nå må den gamle, hvite varebilen (H100) skrotes av sikkerhetsgrunner. En liten lastebil er optimal for søppelsekk-kjøring. I JOBB har avtale med driftsenheten i Haugesund Kommune om å tømme søppel-konteinerne i sentrum 3 dager i uka i tillegg til å samle opp søppel fra gater og parker.

Haugaland Kraft forteller at de av regnskapsmessige grunner ikke kan gi bilen bort gratis, men må sette en symbolsk pris på kr 1,- eller kr 10,-. Det skal vi tåle.

Bymisjonstiltak på Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland har samarbeid om utføring av viktige oppgaver med 3 av de største eierkommunene til Haugaland Kraft: Tysvær, Haugesund og Karmøy. Haugaland Kraft har også tidligere gitt start-midler til Kirkens Bymisjon. Det ble presentert i bedriftens 2008-kalender.

Arne Valen
Daglig leder

Bymisjonstiltak på Haugalandet
Telefon: 52712252 / 90945094