Haugaland Næringspark starter utbygging av kai på Gismarvik

Styret i Haugaland Kraft har i dag vedtatt å gå i gang med utbygging av kai og havneareal i Haugaland Næringspark på Gismarvik.

Første fase av utbyggingen som nå er besluttet å gå i gang med er en flerbrukskai. Denne skal benyttes til utskiping og import av ulike varer og vil ha et havneareal på 40-50 da. Kaien vil ha en frontlengde på 100m og er dimensjonert for en nyttelast på 5 tonn pr. m2 og en aksellast for containertruck på 110 tonn.

Kaien kan ta Panmax skip på opptil 70.000 dwt med en lengde på ca. 255m. Kaien vil også være egnet for containerskip og mindre bulkskip.

Arbeidet med kaien er planlagt å starte tidlig i 2010 og forventes å stå ferdig våren 2011. Prosjektet har en kostnadsramme på ca 65 millioner kroner.

Haugaland Kraft er med å utvikle regionen og tenker langsiktig.  Vi ser fremover, også i nedgangstider.

 

Se også Pressemelding 08.06.09