Helikopterbefaring uke i 35 og 36

I løpet av disse 2 ukene vil Haugaland Kraft inspisere store deler av distribusjonsnettet og regionalnettet med helikopter.

Da helikopteret kommer til å fly lavt vil vi ta en del forhåndsregler.

Vi vil unngå å fly lavt over bebyggelse, næringsområder, og spesielt gårdsbruk som har fjærkre samt inngjerdinger der det står hester.

Kart over områdene som skal inspiseres:

De gule stolpene i kartene viser alle stolpene vi skal inspisere.

På kartet over vises distribusjonsnettet som skal inspiseres på Stord og Huglo 

Her vises overliggende nett som skal inspiseres i hele forsyningsområdet til Haugaland Kraft 

Og her vises distribusjonsnett som skal inspiseres i resten av forsyningsområdet til Haugaland Kraft 

 

Øyvind Blålid
Prosjektingeniør

Haugaland Kraft Nett AS