Hurtigladestasjon

Haugaland Kraft AS etablerer hurtigladepunkt i Aksdal senter

Hurtigladepunktet er støttet med midler fra Transnova og Tysvær Kommune. Dette er et strategisk punkt som er viktig for å gjøre elbil bruk mer attraktiv på Haugalandet og langs E39 og E134.

Hurtigladepunktet i Aksdal blir en del av et prosjekt som er startet av Hordaland fylkeskommune for å etablere infrastruktur for hurtigladning av elbiler langs kyststamveien, om lag hver tiende mil på E39 fra Stavanger til Kristiansund.

Hurtigladestasjonen er planlagt å stå ferdig første halvdel av 2012 og vil bli plassert i nærheten av 1-2-3 stasjonen ved Aksdal senter.