Informasjon om kraftsituasjonen

Mandagens ekstraordinære priser var så høye primært pga. høyt forbruk i hele Norden og fordi 35-40% av svensk kjernekraft er ute av produksjon.

MastHva påvirker prisen akkurat nå?

I øyeblikket er det flere faktorer som har ført til den relativt høye prisen (kulde, tørt vær, svensk kjernekraft ute av drift), samtidig som forhold i nettet har ført til store prisvariasjoner mellom regionene (flaskehalser og avbrudd). Mandagens ekstraordinære priser, var så høye primært pga høyt forbruk i hele Norden og fordi ca 35-40% av svensk kjernekraft er ute av produksjon.

Fra 11. januar fikk vi et nytt prisområde (NO2) for strøm som Haugalandet er en del av.

Etter den nye inndelingen har vi hatt priser som har ligget langt lavere enn de andre prisområdene, dette skyldes bl.a. av at det er mye kraftproduksjon i dette området.

Prisen på Haugaland Kraft sitt Felleskraft produkt var i uke 6 55,695 øre/kWh, mens den for uke 7 vil bli ca. 60,5 øre/kWh.

Nytt prisområde

Det er de nordvestlige delene av Rogaland samt vestlige deler av Hordaland og Sogn og Fjordane som fra 15. mars blir til et nytt markedsområde, NO5. Det er de vestlige delene av tidligere NO1 og NO2 som nå blir skilt ut som eget område. Haugalandet blir med andre ord en del av det nye området.

Med et nytt prisområde må vi nok regne med at prisen også i vårt område vil ta seg noe opp.

Hvordan ser det ut framover?

Framover blir det viktig å se hvordan været utvikler seg. Værutsiktene er fortsatt kaldt og tørt. Spesielt på Vestlandet trenger vi nedbør. Vanligvis kommer mye av vinternedbøren i fjellet i mars-april.

Prisutsikter

At framtidsprisene for levering senere i vinter har steget de siste dagene, har å gjøre med at kaldværet nå har vart så lenge at vi trenger ekstra fuktig vær for å utligne situasjonen. Når vi kommer lenger utpå året og inn i 2011, faller imidlertid framtidsprisene til under det nivået vi har i dag. Markedet forventer ikke noen langvarig pris på dette nivået, men allikevel på et relativt høyt nivå.

Haugaland Kraft vil fortsatt ha konkurransedyktige priser.