Innføring av Elsertifikater

Elsertifikater - en økonomisk støtteordning for fornybar energi.

ElsertifikaterFra 1. januar 2012 innføres et støttesystem med såkalte elsertifikater som skal øke investeringene i klimavennlig, fornybar kraft i Norge og Sverige.  Økningen vil primært komme i form av ny vann-, vind- og biokraftverk.  Det overordnete målet er å redusere bruken av fossile energikilder.

Elsertifikatordningen er et markedsbasert støttesystem som sørger for at de mest kostnadseffektive kraftprosjektene bygges først.  Det sikrer oss mest mulig ny strømproduksjon pr. investert krone, og dermed lavest mulig kostnad for strømkundene.

Les mer om hvordan ordningen fungerer her.