Klissvåt september sørger for at strømprisen fortsetter å synke

Reduksjonen er på hele 22 øre/kWh fra uke 36 til 38 og den vil gå ned ytterligere 4 øre/kWh for uke 39.

Vannmagasinene fylles. Vi har gått fra -24 TWh i slutten av august til -6 TWh i dag. Det er godt nytt når vi snart går inn i vinterhalvåret!