Løyve til Haugaland Kraft

NVE gir Haugaland Kraft løyve til å bygge Juvsåno kraftverk i Suldal kommune i Rogaland.

Kraftverket vil få en årlig produksjon på omlag 24 GWh, og tilsvarer strømforbruk til rundt 1200 husstander.

Dette er en gledelig melding sier adm.dir. i Haugaland Kraft Olav Linga.

Haugaland Kraft har som ambisjon og ha et småkraftverk under utbygging til en hver tid. Dette er et viktig satsingsområde for oss. Investeringsnivået på utbygging av småkraftverk for Haugaland Kraft vil ligge på 300 mill. kroner mot 2020.

 

Kontaktperson:

Adm.dir.Haugaland Kraft Olav Linga:  911 61 324