Markedskommentar Desember 2018

Tørt vær løftet strømprisene i november

Prisstigningen i november skyldes i hovedsak værutviklingen.

November var en tørr måned med 38 prosent mindre nedbør enn normalt. Dette har bidratt til å svekke magasinfyllingen og ytterligere redusert snømagasinene i Norden.  

Andre faktorer som bidro til å løfte de nordiske strømprisene i november var utfall av en svensk kjernekraftreaktor.
I tillegg opplevde vi i gjennomsnitt 18 prosent mindre vind enn normalt denne måneden.

I november var gjennomsnittstemperaturen 1,9 grader over normalen. Dette bidro til at strømforbruket i Norden var 5 prosent lavere enn normalt, men det var altså ikke nok til å motvirke økningen i strømprisen.

Forutsatt en normal værutvikling, venter vi stigende strømpriser for hele Norden i ukene frem mot jul, og gjennom vinteren 2019.