Markedskommentar for oktober

Kraftig nedbør i september har fylt vannmagasinene og gir fallende strømpriser. Dette til tross for høye internasjonale energipriser.

Den tørre værsituasjonen i hele Norden i sommer regnet bort i løpet av august og september. Spesielt i september kom det svært mye nedbør i Norden, med omtrent 70 prosent mer enn normalt. I Norge kom det mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt.

Dette har resultert i mer vann i magasinene tilknyttet norske og svenske vannkraftverk og Statnett melder på sine hjemmesider onsdag 10. oktober at det nå er kommet nok vann til vinterens produksjon, og vi er tilnærmet tilbake på normalen (minus 5 TWh) i vannmagasinene.

I september ble det produsert 27 prosent mer vindkraft i Norden, enn det som er normalt for perioden.

Utviklingen har bidratt til at strømprisen har falt gradvis uke for uke gjennom september. I gjennomsnitt for september ble prisen for strøm i Norden (ifølge den nordiske kraftbørsen Nordpool) ca. åtte prosent lavere enn i august. 
Prisnedgangen har kommet til tross for at det har vært ti prosent lavere strømproduksjon ved kjernekraftverk i september enn i august, grunnet årlig vedlikehold på reaktorene sammen med stigende strømforbruk uke for uke.

Internasjonale energipriser som kull, olje, gass og CO2 har hatt sterk stigning gjennom september. Spesielt utviklingen i prisen på gass, kull og CO2 har påvirkning på europeiske kraftpriser og dermed også den nordiske prisen. Så lenge vi fortsatt har lavere nivåer enn normalen i nordiske vannkraftmagasinet, vil strømprisene i Norge bli påvirket av europeiske kraftpriser.

Med normal nedbør resten av høsten forventer vi derfor fortsatt relativt høye strømpriser sammenlignet med de siste årenes høst- og vinterpriser. Værprognosene viser for øyeblikket ganske normalt med nedbør de neste to ukene, men betydelig høyere temperaturer enn normalt.