Markedsutvikling i strømmarkedet uke 1

Vi må fortsatt regne med høye kraftpriser.

Prisene i desember 2010 var omtrent dobbelt så høye som de var i desember 2009.

Høy import og lavere produksjon i uke 52 gjorde at nedgangen i magasinfyllingen ble 2,8 prosent mot 3,2 uken før. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var i uke 52 45,3 prosent, noe som er 4,3 prosent under minimumsverdien for samme uke i 2002.

Norge hadde en økning i sin nettoimport fra 241 GWh i uke 51 til 448 GWh i uke 52.

Kraftsituasjonen i Norge og spesielt Sør- og Midt-Norge er fortsatt stram. Lite nedbør i november og desember gjør at det er mindre snø enn normalt i fjellområdene. Fjellområdene i Sør-Norge har sin mest snøfattige vinter siden 1971. Langs kysten av Sør-Norge er det mer snø enn normalt.

Om noen dager vil våre kunder motta faktura for strømforbruket i desember. En gjennomsnittlig kunde med et årsforbruk på 20 000 til 25 000 kWh må forvente en faktura på ca kr. 4000,- til kr. 4500,- noe som er kr.1800 til kr. 1900 kroner mer enn desember 2009.

For de som får problemer med å overholde betalingsfrister, anbefaler vi at det tas kontakt med kundesenteret til Haugaland Kraft, slik at vi sammen kan finne en nedbetalingsløsning.

06.01.2011