Markedsutvikling i strømmarkedet uke 1

Strømprisene har svekket seg ytterligere i de siste ukene av 2011. Grunnen til dette er enkelt og greit at vi har hatt temperaturer over normalen, lavere forbruk, mye nedbør og har dermed en veldig god hydrologisk balanse.

MastFor uke 52 var vår Felleskraftpris 31,078 øre/kWh inkl. påslag og mva.

Magasinfylling:

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var på 80,3 prosent ved utgangen av uke 52, fyllingsgraden økte dermed med 0,6 prosentpoeng fra uken før.

Det nyttbare tilsiget var hele 2,9 TWh som er over 2,5 ganger normalen.

Prisutvikling:

Dagens værutsikter tilsier noe mer normale temperaturer og nedbørsmengder og dermed styrker både termin- og spotmarkedet seg noe.

Vi forventer ikke noen dramatisk oppgang, selv om en ikke kan avskrive vinteren helt enda.

Elsertifikater:

Norge ble fra 1. januar en del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av ny fornybar kraft. For 2012 må Haugaland Kraft på vegne av forbrukerne kjøpe elsertifikater tilsvarende 3 % av forbruket. Den lovpålaget sertifikat ordningen vil for de fleste husholdninger gi en merkostnad mellom kr.150,- og kr.200,- pr år. Sertifikatkostnaden vil være ”innbakt” i strømprisen ( påslaget )  på fremtidige fakturaer fra strømleverandørene.

 

5.januar 2012