Markedsutvikling i strømmarkedet uke 13

En bedret resurssituasjon gjør at strømprisene faller.

MastHøyere tilsig enn normalt sammen med høy kraftimport fra utlandet har ført til en redusert nedtapping av vannmagasinene sist uke.

Tilsiget til magasinene var sist uke hele 204 prosent av det normale, og ved utgangen av uken var fyllingsgraden 19,8 prosent som er hele 22 prosent mindre enn det som er normalt for årstiden.

Den hydrologiske balansen ble sist uke noe forbedret, men er fortsatt svak og er nå beregnet til – 22,5 TWh.

Det er fremdeles mindre snø enn normalt i fjellområdene, og det er spesielt i sørøst Norge svikten er størst. I følge beregninger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort for det norske vannkraftsystemet, er det ca. 85 prosent av normale snømengder for årstiden.

Værvarslene er fortsatt våtere enn normalt, noe som vil gi høye tilsig til magasinene.

De høye tilsigene og lavt forbruk kan gjøre at vi ikke får oppleve de store problemene med magasinsituasjonen denne våren.

På tross av høye tilsig og lavere forbruk er kraftsituasjonen fortsatt anstrengt i Sør – Norge, og systemet er sårbare for feil helt til snøsmeltingen er over.


31.03.2011