Markedsutvikling i strømmarkedet uke 14

Mye nedbør, normale temperaturer, stor kraftimport og lavt strømforbruk har resultert i lavere strømpriser.

TysselandDagens situasjon gjør at vi etter all sannsynlighet slipper noen form for strømrasjonering. Statnett har denne uken nedgradert kraftsituasjonen i Sør-Norge fra anstrengt til stram.

 

Fortsatt lave vannmagasin:

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var på 18,1 prosent ved utgangen av uke 13, noe som er 21,4 prosent under normalen. Tilsiget til magasinene har denne uken hatt en sterkt stigende trend, dette er på grunn av mye nedbør og snøsmelting i de lavtliggende delene av vannkraftsystemet.

Den hydrologiske balansen:
(sum av ressursene i vannmagasinene, grunnvann og snøreserver)

Underskuddet i den hydrologiske balansen er halvert fra tidligere i vinter. For uke 16 er det beregnet at balansen er  – 20,7 TWh.

Prisutvikling Felleskraft:

Prisen på vårt Felleskraftprodukt har falt med henholdsvis 1,1 og 1,3 øre/kWh de siste ukene. Vi regner med at vi også vil se en reduksjon i prisen for de to neste ukene.

08.04.2011