Markedsutvikling i strømmarkedet uke 15

En uvanlig tidlig snøsmelting, sammen med mye nedbør i løpet av mars redder "vårknipa". Det er veldig uvanlig at magasinfyllingen øker så tidlig på våren.

Tysseland damFortsatt lave vannmagasin:

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var på 19 prosent ved utgangen av uke 14, noe som er 18,7 prosent under normalen. På samme tid i 2010 var fyllingsgraden 25,2 prosent. Tilsiget til vannmagasinene var sist uke 3 ganger høyere enn normalt.

Vannmagasinene har så langt hatt et tilsig på 10 TWh noe som er 0,5 TWh mer enn normalt.  Denne uken er det forventet et tilsig på 2,9 TWh, som er det dobbelte av det normale.

Den hydrologiske balansen:
(sum av ressursene i vannmagasinene, grunnvann og snøreserver)

Underskuddet i den hydrologiske balansen er halvert fra tidligere i vinter. For uke 17 er det beregnet at balansen er – 20,8 TWh.

Prisutvikling Felleskraft:

Prisen på vårt Felleskraftprodukt ble redusert med hele 6 øre/kWh fra uke 13 til uke 14. Det er store muligheter for et videre fall i prisene.
 

15.04.2011