Markedsutvikling i strømmarkedet uke 15

Kaldt og tørt vær gjennom store deler av vinteren har resultert i økt forbruk av strøm og en svak hydrologisk balanse. Dette har igjen ført til et løft i strømprisene.

Magasinfylling og Hydrologisk balanse:

Ved årets begynnelse var fyllingsgraden i de norske vannmagasinene 68,8 prosent dette var 0,7 prosentpoeng under normalen.
Ved utgangen av uke 13 var fyllingsgraden 31,7 prosent, dette er 7,4 prosentpoeng under normalen.

Den hydrologiske balansen var i begynnelsen av året -1 TWh. På grunn av lite snøreserver i fjellet og en noe lavere magasinfylling enn normalt, er balansen nå hele – 22 TWh.

Prisutvikling:

I fjor var mars måned mildere enn på mange år, og i år har det vært helt motsatt. Vi har derfor nå de høyeste prisene så langt i år. Slik ressurssituasjonen er blitt, er eksport av kraft snudd til import.

- Nå er det slutt på kulden, det blir mildere dager og en betydelig væromlegging, melder Meteorologisk institutt,

Høyere temperaturer fører til lavere forbruk og en forventer derfor at prisene skal svekke seg i ukene fremover. I forhold til dagens prisprognoser kan vi få priser som er ca. 15 øre/kWh lavere enn dagens pris.

Alle prisprognoser tar utgangspunkt i normale værforhold. Får vi en tørr sommer og høst vil situasjonen endre seg.

 

9.4.2013