Markedsutvikling i strømmarkedet uke 2

Været demper prisene. Høyere temperaturer og nedbør over normalen i deler av landet senker prisene både i termin- og spotmarkedet.

Tysseland damFortsatt høy import og lavere forbruk på grunn av økte temperaturer har gitt ett lavere tempo i tømming av magasinene. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene er nå 42,8 prosent, dette er en reduksjon på 2,5 prosent fra uken før.

Norge importerte 468 GWh elektrisk kraft sist uke, dette er 20 GWh mer en uken før og hele 396 GWh mer en i samme uke i fjor.

Svensk kjernekraft er nå ganske stabil på ca 95 prosent av maksimal effekt.

På tross av noen positive signaler, er det all grunn til å være urolig over den svake hydrologiske balansen.  ( Magasin nivå – grunnvann – snøreserver )
Det blir anslått av Markedskraft at det hydrologiske underskuddet er ca 41 TWh. Dette vil si at med normale nedbørsmengder og temperaturer kan vi komme ned i en fyllingsgrad for vannmagasinene på 8 – 9 prosent. (Statnett´s minste nivå er 7%)
Med ett så stort underskudd kan det ta inntil 2 år å importere oss tilbake til normalen forutsatt normale temperaturer og nedbør.

Prisen på vårt Felleskraftprodukt falt med hele 6,182 øre/kWh fra uke 52 til uke 1.Vi forventer også en videre nedgang for prisen den andre uken i januar.

Fakturaen for strømforbruket i desember kommer i postkassen i disse dager. Skulle du ha behov for å dele denne fakturaen kan dette gjøres via ”Min side” på våre nettsider eller du kan ta kontakt med vårt kundesenter.

 

14.01.2011