Markedsutvikling i strømmarkedet uke 26

Mye nedbør den siste tiden har bidratt til en betydelig bedret hydrologisk balanse, men det har så langt i år vært et lavere tilsig til magasinene enn normalt. Den dårlige hydrologiske balansen skyldes lite snø i fjellet. På tross av dette har vi hatt «normale» priser så langt i år.

Magasinfylling og Hydrologisk balanse:

Ved utgangen av uke 25 var fyllingsgraden i de norske vannmagasinene 64,3 prosent, dette er 2,6 prosentpoeng over medianverdien. Den hydrologiske balansen er nå beregnet til -6,8 TWh.

Det er for de neste 10 dagene ventet mer nedbør enn normalt og temperaturen er ventet å bli noe over normalen. 

Prisutvikling:

Vi har så langt i år hatt priser som har vært noe høyere enn i 2012. Dette skyldes blant annet at det må kjøpes en større andel grønne sertifikater i år i forhold til i fjor. Magasinsituasjon, hydrologisk balanse og mye svensk kjernekraftproduksjon vil bidra til å holde prisene på dagens nivå og i perioder enda lavere gjennom sommeren. Vi forventer derfor priser på 30 til 35 øre/kWh i ukene som kommer. Vi vil med våre strømprodukter sikre deg konkurransedyktige strømpriser.

 

28.06.2013