Markedsutvikling i strømmarkedet uke 3

Strømprisene svekker seg ytterligere.

MasterMagasinfyllingen i Norge var i slutten av uke 2 på 40,8 prosent, dette er en nedgang på 2,2 prosent fra uken før. Magasinfyllingen er nå 26,2 prosent under normalen.

Den lave magasinfyllingen har gjort en høy import fra våre naboland nødvendig.

Norge hadde en netto import på hele 569 GWh i uke 2, dette er den høyeste importen som noen gang er registrert. Norge nærmer seg nå en netto import på 1,5 TWh for de 3 siste ukene.

Mer nedbør enn normalt de to siste ukene har gjort at vi har fått en bedring i snømagasinene, men det er fortsatt mindre snø enn normalt i de fleste fjellområdene.

Den hydrologiske balansen er på tross av nedbør over normalt fortsatt svak. Markedskraft har beregnet denne til -39,4 TWh i uke 2.

Selv om vi ser fallende strømpriser de siste dagene er det fortsatt en stram kraftsituasjon, spesielt i Sør Norge. Statnett anslår sannsynligheten for et så drastisk scenario som rasjonering til å være mellom 5 og 20 prosent. Med et omslag til en tørr og kaldere værtype må vi være forberedt på stigene strømpriser. Haugaland Kraft har prissikret deler av volumet for februar, mars og april til sine Felleskraftkunder.

Prisen på vårt Felleskraftprodukt falt med 9,396 øre/kWh fra uke 1 til 2. Det er forventet at prisen kan bli noe lavere for uke 3.

De aller fleste har nå mottatt faktura på strømforbruket i desember. Skulle du ha behov for å dele denne fakturaen kan dette gjøres via ”Min Side” på våre nettsider eller du kan ta kontakt med vårt kundesenter.

20.01.11