Markedsutvikling i strømmarkedet uke 30

Det ser nå ut som vi kommer gjennom vinteren med en magasinfylling som er tilnærmet normal for årstiden.

Det er mye nedbør og lavt forbruk som er grunn til den markerte økningen i landets vannmagasiner.

Magasinfylling:
Mye nedbør den siste tiden har gitt en magasinfylling som nærmer seg normalen.
Sist uke økte fyllingsgraden med 3,0 prosent og er nå 75,2 prosent, dette er 4,6 prosent under medianverdien.
På samme tid i 2010 var fyllingsgraden 61,7 prosent.

Nyttbart tilsig til vannmagasinene var i uke 29 4,6 TWh, dette er 130 prosent av normalt.
Vannmagasinene har så langt hatt et tilsig på 185,7 TWh noe som er 11,6 TWh mer enn normalt.  Denne uken er det forventet et tilsig på 2,98 TWh, som er 125 prosent av det normale.

Den hydrologiske balansen:
( sum av ressursene i vannmagasinene, grunnvann og snøreserver)

Underskuddet i den hydrologiske balansen har forbedret seg veldig siden vi hadde det store underskuddet i vinter.
For uke 32 er det beregnet at balansen er – 3,2 TWh.

Prisutvikling Felleskraft:
Prisen på vårt Felleskraftprodukt ble redusert med hele 7 øre/kWh fra uke 28 til uke 29. Med fortsatt våte varsler og relativt høye temperaturer tror vi på fortsatt fallende priser.

 

29.07.2011