Markedsutvikling i strømmarkedet uke 35

Resurssituasjonen i det norske kraftsystemet har bedret seg utrolig fort i løpet av sommer månedene.

MastVi må helt tilbake til 2006 for å se en tilsvarende forbedring.

Årsaken til den raske endringen er de store nedbørsmengdene som er levert i løpet av juni og juli.

Magasinfylling

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var på 78,2 prosent ved utgangen av uke 34, dette er en forbedring på 0,7 prosent fra uken før. Magasinfyllingen er fortsatt 6,2 prosent under medianverdien, men 10,6 prosent over det den var i samme uke i 2010.

Det er ikke forventet at vannmagasinene skal bli fulle i løpet av høsten, selv med fortsatt mye regn. Grunnen til dette er at flerårsmagasinene fortsatt har lav stand, noen har lavere stand nå enn de hadde i samme uke i 2010.

 Prisområder

Norge er delt i 5 prisområder hvor Haugaland Kraft sine kunder på Haugalandet  pr. i dag ligger i det som heter NO5. Fra og med mandag 5. september blir det en endring i denne inndelingen. Grensen for prisområde NO5 blir flyttet noe nordover og vi vil derfor fra 5.september tilhøre NO2.

Vi regner ikke med at dette vil få noen praktisk betydning for våre strømkunder, Da det ikke har vært de store prisforskjellen mellom NO1, NO2 og NO5.

Prisutvikling 

Kraftprisene i det nordiske kraftsystemet har steget den siste uken, dette på grunn av blant annet høy pris på kontinentet og høye kullpriser. Svensk kjernekraftproduksjon ligger i dag på 55 % av full produksjon på grunn av planlagte revisjoner. Den lave kjernekraftproduksjonen bidrar også til å styrke de nordiske kraftprisene.

01.09.2011