Markedsutvikling i strømmarkedet uke 37

Spotprisen i Sør-Norge har brutt sammen.

FossPå grunn av mye nedbør over lang tid og reduserte eksport muligheter, har prisene i spotmarkedet brutt fullstendig sammen. Uke 37 startet med en områdepris på 13,58 øre/kWh.

Det er lenge siden vi har sett prisene nede på disse nivåene. Tirsdag knakk prisen helt sammen, og gjennomsnittlig områdepris ble 3,4 øre/kWh. Når prisen for onsdag steg til ”hele” 11,6 øre/kWh trodde de fleste at markedet skulle ta seg noe opp igjen, for det var vel ingen som trodde at vi for torsdagen skulle se en gjennomsnittlig områdepris på 2,29 øre/kWh.

Så langt denne uken (mandag – torsdag )vil disse områdeprisene gi våre Felleskraftkunder en pris på 11,54 øre/kWh( inkl. påslag og mva.)

Magasinfylling

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var på 81,2 prosent ved utgangen av uke 36, dette er en forbedring på 2,2 prosent fra uken før. Magasinfyllingen er fortsatt 4,4 prosent under medianverdien. Denne statistikken kan være noe misvisende da de aller fleste små og mellomstore magasinene nå har tilnærmet 100 % fyllingsgrad, mens det fortsatt er god plass i flerårs magasinene etter kraftig nedtapping de to siste vintrene. Det er ikke forventet at disse vannmagasinene skal fylles opp i løpet av høsten, selv med fortsatt mye regn.

Prisområder

Norge er delt i 5 prisområder hvor Haugaland Kraft sine kunder på Haugalandet fra og med mandag 5. september tilhører NO2. De første dagene etter den nye inndelingen var prisene i NO5 noe lavere en NO2. Dette har nå jevnet seg ut og vi har de siste 4 dagene hatt lik pris i NO1, NO2 og NO5, mens NO3 og NO4 har hatt noe høyere priser.

Prisutvikling.

Alle kunder som har markedsbaserte strømprodukter som for eksempel FELLESKRAFT drar nå nytte av de tidligere nevnte ekstremt lave områdeprisene. Vi tror det er liten fare for at vi skal se de ”skyhøye” prisene kommende vinter, men vi må helt sikkert forberede oss for høyere priser enn det vi har sett de siste dagene. Med en normal værtrend fremover tror jeg at prisen ut til våre kunder vil være ca 50 øre/kWh for første del av vinteren.

Vår Felleskraft pris ble redusert med hele 8,55 øre/kWh fra uke 35 til uke 36, hvor langt den kommer ned for uke 37 blir spennende å se.

15.09.2011