Markedsutvikling i strømmarkedet uke 4

Prisen fortsetter å falle på kraftbørsen. Grunnen til den fallende trenden er at været har blitt betydelig mildere og til dels våtere enn det markedet hadde priset inn for noen uker siden.

Norge satt  ny importrekord av kraft sist uke, stabil svensk kjernekraftproduksjon var sterkt medvirkende til dette.
Lavere produksjon og økt tilsig til magasinene gjorde at magasintallene svekket seg med 1,8 prosent mot 2,2 prosent uken før.

Sist uke kom det ca 20 prosent mindre nedbør enn normalt. i de tre første ukene av 2011 har nedbørsenergien gitt oss nesten 11 TWh,  noe som er 1,6 TWh over normalen.

Selv om vi så langt har fått nedbør over normalen er det mindre snø enn normalt i fjellet. Det er beregnet at snøreservene har en svikt på ca 30 prosent.

Det er for den neste ti dagers perioden forventet nedbør over normalen, mens en forventer temperaturer noe under normalen. Dersom været ikke gir den mengde nedbør som forventet kan vi fort oppleve at prisen vil stige igjen.

Situasjonen i det norske kraftsystemet er fortsatt anstrengt.

Vår Felleskraft pris gikk som forventet ned i forrige uke. Prisen for uke 3 ble 66,155 øre/kWh som var en nedgang på hele 7,37 øre/kWh.

 

27.01.2011