Markedsutvikling i strømmarkedet uke 41

Strømprisene stiger på tørrere værvarsler.

Strømprisene har steget betydelig denne uken, dette er på grunn av tørre værvarsler, lavere temperaturer og dermed et høyere forbruk.
At mye av den svenske kjernekraftproduksjonen er ute av drift er med å forsterke oppgangen.

For uke 40 er strømprisen til våre Felleskraftkunder 9,614 øre/kWh (inkl påslag og mva.) For de kommende ukene må vi regne med betydelig høyere priser. Så langt denne uken (mandag – fredag) vil våre Felleskraftkunder få en pris på 22,6 øre/kWh (inkl påslag og mva.)

Magasinfylling

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var på 87,6 prosent ved utgangen av uke 40, dette er en forbedring på 1,5 prosent fra uken før. Magasinfyllingen er nå kun 0,4 prosent under medianverdien. Små og mellomstore magasiner har nå tilnærmet 100 % fyllingsgrad, mens det fortsatt er god plass i flerårsmagasinene.
På samme tid i 2010 var fyllingsgraden 71,3 prosent.

Prisområder

Fra og med 5. september tilhører Haugaland Kraft sine kunder på Haugalandet prisområde NO2. Prisene i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) har vært tilnærmet lik, men NO5 har i noen uker hatt noe lavere pris enn de to andre områdene.

Prisutvikling

Alle kunder som har markedsbaserte strømavtaler som for eksempel vårt Felleskraft produkt har dratt stor nytte av de siste ukers lave strømpriser. Vår Felleskraftpris falt fra 14,9 øre/kWh i uke 39 til 9,614 øre/kWh for uke 40.

Med en tørrere og kaldere værtrend vil vi nok se noe høyere priser enn det vi har hatt de siste ukene.

 

13.10.2011