Markedsutvikling i strømmarkedet uke 45

Strømprisene stiger på tørrere og kaldere værvarsler.

StrømmasterStrømprisene har steget denne uken på grunn av tørre værvarsler, lavere temperaturer og dermed et høyere forbruk. En motvekt til oppgangen er den økonomiske uroen i euro landene (Hellas og Italia)

Mye av den svenske kjernekraftproduksjonen og en god del norsk vannkraft produksjon er ute av drift på grunn av revisjoner og dette påvirker selvfølgelig situasjonen.

For uke 44 er strømprisen til våre Felleskraftkunder 40,029 øre/kWh (inkl påslag og mva.) Vår variabel kraftpris er et billig alternativ akkurat nå, men også dette produktet vil bli dyrere om utviklingen i strømmarkedet fortsetter i samme retning.

Magasinfylling

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var på 88 prosent ved utgangen av uke 44, dette er en forbedring på 1,1 prosentpoeng fra uken før. Magasinfyllingen er nå kun 0,2 prosentpoeng under medianverdien. Det nyttbare tilsiget sist uke har vært 70 % mer enn normalt. I uke 44 kom det mest nedbør på Vestlandet og deler av Nordland og Troms.

Prisutvikling

Utviklingen i spot- og terminmarkedet tilsier at vi i ukene som kommer må forvente noe høyere priser en dagens. Vi regner med at det er tatt høyde for usikkerheten rundt svensk kjernekraft i dagens terminmarked. Vi forventer ut i fra dette en pris på ca 50 øre/kWh (inkl påslag og mva.) til våre kunder i desember.

10.11.2011