Markedsutvikling i strømmarkedet uke 45

Mye nedbør har gitt fallende strømpriser de siste ukene.

Mye nedbør og relativt høye temperaturer har bidratt til en noe bedre hydrologisk balanse de to siste ukene, men totalt sett har tilsiget til magasinene så langt i år vært lavere enn normalt.

Magasinfylling og Hydrologisk balanse:

Ved utgangen av uke 43 var fyllingsgraden i de norske magasinene 76,1 prosent, dette er 10,8 prosent poeng under normalen. Den hydrologiske balanse er beregnet til minus 6 TWh.

Prisutvikling:

Mye nedbør, vind og økt tilgang på Svensk kjernekraft har senket strømprisen de to siste ukene.
Prisene i det fremtidige markedet er også påvirket av de samme faktorene og slik markedet ser ut i dag vil vi ha vinterpriser på ca 42,3 øre/kWh inkl. påslag, el-sertifikater og mva.

Den hydrologiske balansen er fortsatt svak og det skal ikke så veldig mye til før prisene igjen kan ta seg  noe opp.

 

04.11.2013