Markedsutvikling i strømmarkedet uke 47

Sist vinter hadde vi en lengre tørr og kald værtype over hele landet. Dette resulterte i et høyt forbruk og nedtapping av vannmagasinene.

Bordalsvannet, Haukelifjell

På grunn av lite snø i fjellet har nivået i vannmagasinene holdt seg lavt gjennom sommeren. Selv om tilsiget til magasinene i perioder har vært som normalt er de fortsatt under det som er normalt for årstiden.

Vi har den siste ukene hatt høytrykk over store deler av landet, dette har gitt oss fint og kaldt vær, men det har også resultert i lavere magasinfylling og dermed høyere strømpriser.

Det kan nok forventes at vi vil se høyere priser enn sist ukes pris som var 58,135 øre/kWh ( uke 46 ) for våre Felleskraftkunder.

På grunn av den dårlige ressurs tilgangen har vi dette året hatt priser som har vært ca 12 øre/kWh høyere enn i 2009.

Hvor høye priser vi får i vinter er avhengig av mange faktorer. Faktorer som vil påvirke prisen er blant annet nedbør, temperatur, olje/gass priser, tilgang på strøm fra utlandet, osv.

For de av våre kunder som er redd for en lang og kald vinter, kan vår fastprisavtale være et alternativ. Om det lønner seg med en fastprisavtale vet en ikke før avtaleperioden er over.

 

25.11.2010