Markedsutvikling i strømmarkedet uke 48

Strømprisen på den Nordiske kraftbørsen har steget kraftig de siste ukene.

Prisøkningene slår nå ut på prisene til kundene hos alle leverandører, også kundene til Haugaland Kraft vil nå oppleve høyere priser.

Forklaringen på prisøkningen er den siste tidens kraftige høytrykk som har gitt oss en tørr og kald værtype. November dette året er den kaldeste som er målt de siste 90 år. 

Et høyt forbruk har resultert i at en allerede svak magasinsituasjon er blitt ytterligere forverret samtidig som der ikke er kommet snø i fjellet.

De siste værmeldingene tilsier en periode med noe høyere temperaturer og nedbør opp i mot det normale, dette skulle normalt ha bremset prisoppgangen.
Svensk kjernekraft har imidlertid fortsatt noen problemer, som kan medføre at vi forsatt kan få høye priser.

Siste ukes Felleskraftpris (uke 47) var 65,920 øre/kWh, og vi forventer at denne ukes pris vil stige 8 til 10 øre/kWh.

 

02.12.2010