Markedsutvikling i strømmarkedet uke 49

Strømprisene på den Nordiske kraftbørsen fortsetter å stige.

KoblingForklaringen ligger i en fortsatt kald og tørr vær-trend som ser ut til å holde stand ut 2010.
I Sør- og Midt-Norge var temperaturene 10 til 15 grader under det normale sist uke, noe som resulterte i en kraftig økning i forbruket.
At svensk kjernekraft fortsatt har problemer med å få i gang full produksjon, er med på å gjøre situasjonen spesielt vanskelig. Det forventes nå at det vil komme inn mer kjernekraftproduksjon i løpet av neste uke. (Uke 50)

Den hydrologiske balansen (Grunnvann, vannmagasin og snøreserver) svekkes for hver uke som går, og var i uke 48 -32,3 TWh. (1 TWh = 1000 GWh). Ved utgangen av uke 48 var fyllingsgraden i norske vannmagasin 57,6 prosent som er en nedgang på 3,4 % fra uken før.

Det importeres nå store mengder kraft til Norge og Norden generelt. Nettoimport til Norden var sist uke 439 GWh og til Norge var nettoimporten 67 GWh .
(1 GWh = 1 000 000 kWh)

Siste ukes Felleskraftpris (uke 48) ble 75,401 øre/kWh, noe som var forventet. På tross av en kraftig økning var det prisen i vårt område (prisområde 5) som hadde minst økning.

Vi forventer en Felleskraftpris på samme nivå som sist uke, for de neste ukene.

 

09.12.2010