Markedsutvikling i strømmarkedet uke 5

Kaldere værvarsel, sammen med økte kull- og oljepriser har gitt et markert prisløft i fremtidskontraktene for nordisk kraft. Prisen i spotmarkedet har så langt fortsatt hatt en fallende trend.

MastMarkedet er veldig sensitivt på endringer i værmeldingene på grunn av den dårlige hydrologiske balansen.
Den hydrologiske balansen har bedret seg de siste ukene på grunn av stor import og lavere produksjon i Norge.

Det er ventet nedbør over normalen for den neste 10 dagers perioden, mens temperaturene forventes som normalt til noe under normalen.

Magasinfyllingen i Norge var 36,5 prosent i uke 4, dette er en nedgang på 2,3 prosent fra uken før og 4,2 prosent under minimumsverdien for samme uke i 2003.

Nettoimporten til Norge ble sist uke redusert med 114 GWh, høyere priser i Danmark og Nederland har vært medvirkende til dette.

Vår Felleskraft pris gikk også noe ned i forrige uke. Prisen for uke 4 ble 64,724 øre/kWh som var en nedgang på 1,43 øre/kWh.

 

03.02.2011