Markedsutvikling i strømmarkedet uke 50

Mildere vær i mesteparten av landet ga et lavere forbruk og noe lavere kraftproduksjon sist uke.

MastNedgangen i kraftproduksjonen førte til at det ble tappet mindre fra vannmagasinene denne uken i forhold til uken før.
Fyllingsgraden i magasinene er allikevel anstrengt og i uke 49 var fyllingsgraden 54,5 %, noe som er 23,6 prosentpoeng under normalen.

Norge var nettoimportør også i uke 49, importen gikk opp med 21 GWh til 88 GWh.

Fortsatt lite nedbør og nyttbart tilsig gjør den hydrologiske balansen stadig mer anstrengt. Den hydrologiske balanse viser i uke 49 et underskudd på 35,7 TWh.

Strømprisen steg ytterligere i samtlige prisområder i uke 49. Grunnen er fortsatt svekket svensk kjernekraftproduksjon og værmeldinger som gir signaler om mindre nedbør og lavere temperaturer en normalt.

Vår Felleskraftpris hadde sist uke en økning som var høyere en antatt, økningen ble 5,418 øre/kWh som ga en pris på 80,819 øre/kWh. Vi forventer en Felleskraft pris i underkant av 85 øre/kWh for uke 49.

 

17.12.2010